За горните дейности сме акредетирани от съответните държавни органи. В тази връзка издаваните от предприятието ни документи са легитимни за цялата страна.